شماره مجوز : ۸۴۵۸۹۲

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۶/۱

عاملیت فروش
آقای عباس بهرامی به عنوان عاملیت فروش و خدمات پس از فروش محصولات گروه صنعتی آذریاپ در استان‌های قزوین ، اصفهان، چهار محال و بختیاری، خراسان شمالی و جنوبی معرفی می گردد