Untitled-3(11)
جهت مشاوره تماس بگیرد

05 - 43447001 - 041
8982 130 0914

Untitled-30

آدرس مستقیم کارخانه

استان آذربایجان شرقی، شهرستان هریس
شهرک صنعتی زرنق

آقای تیمور رضایی
نمایندگی مجاز استان کردستان

آدرس دفتر: قروه- بلوار قدیر، بالاتر از میدان شورا، جنب باربری بهرد بارد

شماره تماس: 0647 372 0918