مطالب توسط admin

سیامک بابای فروغ

شخص مورد نظر(آقای سیامک بابای فروغ) مورد تایید نمی باشد. سمت : – اعتبار کارت:  نامعتبر جهت اطمینان خاطر از هویت شخص مورد نظر در کارت میتوانید با شماره های  ۰۹۱۴۸۹۶۷۹۴۶ – ۰۴۱۴۳۴۴۹۰۰۷ روابط عمومی شرکت تماس حاصل نمایید.

عزیزاله احمدی صومعه

شخص مورد نظر(آقای عزیز اله احمدی صومعه) مورد تایید گروه صنعتی آذریاپ می باشد . سمت : سرویسکار  اعتبار کارت:  ۹۷/۰۶/۳۱ جهت اطمینان خاطر از هویت شخص مورد نظر در کارت میتوانید با شماره های  ۰۹۱۴۸۹۶۷۹۴۶ – ۰۴۱۴۳۴۴۹۰۰۱ روابط عمومی شرکت تماس حاصل نمایید.