روبو بیکر
دستگاه پرتابل پخت نان با حرارت شعله غیر مستقیم
دستگاه پهن کن عریض کن تمام اتوماتیک نانوائی
دستگاه پهن کن عریض کن گردبر اتوماتیک نانوائی
دستگاه پرتابل پخت نان بربری
دستگاه پرتابل پخت نان صفحه تخت
دستگاه پرتابل پخت نان رستورانی ( صفحه پخت شیبدار )
دستگاه پرتابل پخت نان سنگک با صفحه پخت مورب شیبدار
دستگاه پرتابل پخت نان رستورانی ( صفحه تخت )
دستگاه پرتابل پخت نان سنتی رستورانی ( تنور گِلی )
دستگاه چانه گیر پهن کن اتوماتیک
دستگاه خمیرگیر

تلفن تماس شرکت : ۰۴۱۴۳۴۴۸۹۸۹

www.tabrizprint.com